Revize

Každé nové elektrické zařízení musí být před uvedením do provozu odborně zkontrolováno a otestováno revizním technikem.

Všechny objekty a zařízení, které jsou komerčně využívány, musí být pravidelně kontrolovány revizním technikem.

Při vzniku škody, pojišťovna požaduje platné revizní zprávy.

Provádíme revize:

  • elektroinstalací - výchozí, pravidelné i mimořádné na zařízení do 1000V dle ČSN 33 1500
  • hromosvody - výchozí a pravidelné revize
  • spotřebiče - pravidelné revize a kontroly elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600
  • ruční nářadí - pravidelné revize a kontroly ručního nářadí dle ČSN 33 1610
  • pracovní stroje - výchozí a pravidelné revize
  • EZS a EPS - výchozí a pravidelné revize elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů
  • revize a kontroly datových sítí